Яким Йолов Каменов

Доц. д-р Яким Йолов Каменов е роден на 20 януари 1942 г. в с. Подгоре. Основно образование получава в родното си село, а средно в Търговската гимназия-Свищов. Висшето си образование завършва през 1968 г. във ВИИ “Карл Маркс“-София, специалност “Икономика на промишлеността” и веднага постъпва на работа като организатор на производството в Завода за помпи – Видин. През 1972 г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник в “Института по заваряване”, а от следващата 1973 г. също след конкурс става асистент във ВИИ “Карл Маркс” в катедра “Организация и управление на производството. Последователно е главен и старши асистент. Специализирал е в Германия. През 1990 г. защитава докторската си дисертация на тема “Управление на материалните ресурси в машиностроенето”. През 1993 г. му е присъдена научно-образователната степен “доцент”. Пенсионира се през 2017 г.

Преподавал е научните дисциплини – “Икономика на материалните ресурси в машиностроенето”, “Организация на производството и труда в машиностроенето” и др.

Бил ръководител на катедра “Икономика на промишлеността” и член на факултетното ръководство.

Има десетки публикации. Автор и съавтор е на учебници, учебни помагала и методически разработки за практическа работа в производството и машиностроенето.

В научната си дейност е ползвал руски и немски език.

Яким Йолов Каменов умира на 1 март 2019 г. във Видин.