Доц. д-р Яким Йолов Каменов /1942-2019/

Доц. д-р Яким Йолов Каменов е роден на 20 януари 1942 г. в с. Подгоре. Основно образование получава в родното си село, а средно в Търговската гимназия-Свищов. Висшето си образование завършва през 1968 г. във Висшия икономически институт “Карл Маркс“- София, специалност „Икономика на промишлеността“ и веднага постъпва на работа като организатор на производството в Завода за помпи – Видин. През 1972 г. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник в „Института по заваряване“, а от следващата 1973 г. също след конкурс става асистент във ВИИ „Карл Маркс“ в катедра „Организация и управление на производството“. Последователно е главен и старши асистент. Специализирал е в Германия. През 1990 г. защитава докторската си дисертация на тема „Управление на материалните ресурси в машиностроенето“. През 1993 г. му е присъдена научно-образователната степен „доцент“. Пенсионира се през 2017 г.

Преподавал е научните дисциплини – „Икономика на материалните ресурси в машиностроенето“, „Организация на производството и труда в машиностроенето“ и др.

Бил ръководител на катедра „Икономика на промишлеността“ и член на факултетното ръководство.

Има десетки публикации. Автор и съавтор е на учебници, учебни помагала и методически разработки за практическа работа в производството и машиностроенето.

В научната си дейност е ползвал руски и немски език.

Яким Йолов Каменов умира на 1 март 2019 г. във Видин.