Доц. д-р Явор Лилков Янкулов е роден на 10 ноември 1968 г. във Видин. Средното си образование завършва в Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“- Видин през 1987 г., а висше в УНСС, специалност „Икономика на търговията“ през 1992 г. Още същата година започва работа в Балканбанк АД /1992-1994/. През  1994 г. печели конкурс за асистент в катедра „Икономика на търговията“ към Факултета  по икономика на инфраструктурата на УНСС и последователно преминава през академичните длъжности старши асистент /1996/, главен асистент /1999/ и доцент /2013/. През 1999 г. защитава докторската си дисертация.

В преподавателската му дейност са застъпени дисциплините – продажби и търговско обслужване, продажбени сценарии, преговори, комуникация с клиенти, управление на продажбите и др.

В професионалната му кариера са и длъжностите директор на дирекция „Маркетинг“ в БК „Минерални води“ – Банкя /2002-2003/ и мениджър обучение в „И-Трейдинг“ от 2007 г. до момента.

Доц. д-р Явор Янкулов е автор на над 100 публикации в специализирани и популярни издания, както и на учебното помагало „Мениджмънт“ /1997/, книгата „Продажбата е лесно нещо“ /1998/, монографиите „Свободни икономически и офшорни зони“ /1999/ и „Мотивация на търговци и търговски екипи“ /2012/, на студията „Организационна култура на търговците н България – изследвания и препоръки за мениджмънда“ /2012/, на  учебника „Търговски мениджмънт“ /2010/ и др.

Участвал е с доклади в над 20 наши и международни научни конференции и е осъществил десетки обучения в сферата на търговските дейности по проекти и програми на български и чужди организации и фирми.

Член е на професионалните организации – SISTER Bulgaria, DSA Bulgaria, QED Associate, Bulgarian Trainers Forum и др.