Гл.ас. Цено Александров Кръчмарски е роден на 7 август 1915 г. в с. Дълго поле. Висшето си образование завършва през 1940 г. в Унгарската академия за телестно възпитание – Будапеща. Работи като учител по физическо възпитание, инспектор и помощник началник на Отдел „Физическо възпитание“ на Министерството на народното просвещение. След 1944 г. е назначен в Дирекцията за физическа култура  към Върховния комитет за физическа култура и спорт. След 1950 г. е старши преподавател и завеждащ катедра във Висшия медицински институт. От 1960 г. до 1966 г. е във Висшия институт по изобразително изкуство „Николай Павлович“, а след това от 1968 г. до 1976 г. в сборна катедра на ВИФ като  главен асистент по тенис. Бил е треньор на „Академик“ и националния отбор. Пенсионира се през 1976 г.