Ктн инж. Цеко Тодоров Каменов /1933-

Кандидатът на техническите науки инж. Цеко Тодоров Каменов е роден на 4 май 1933 г. в с. Търняне. Основно образование учи в родното си село, но завършва в гр. Дунавци, а средно във Видинската гимназия през 1951 г. През 1956 г. завършва висшето си образование в първия випуск във Висшия институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр. Русе, специалност „Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини“. През 1957 г. започва работа в Машиностроителен завод “Георги Димитров“- Видин и заема последователно длъжностите – старши механик, главен технолог и старши конструктор. През 1959 г. печели конкурс за асистент по двигатели с вътрешно горене във ВИМЕСС – Русе. От 1960 г. до 1963 г. е главен конструктор на МЗ – Видин – разработва и внедрява много нови помпи в номенклатурата на завода – 40Е60, 50ПМ, 175Е30, 50Е, 50Д. През 1963 г. е назначен след конкурс за главен конструктор, а по-късно е и първият ръководител на Базата за техническо развитие по помпостроене, прераснала в последствие в Институт по помпостроене. През 1969 г. става директор на ДМЗ “Г. Димитров“- Видин, а през 1972 г. началник бюро в БТРП. Същата година записва аспирантура. През 1974 г. е назначен за началник на Окръжна държавна инспекция по труда и избран за зам.председател на ОНС – Видин. Дисертацията си на тема „Оптимизиране на едновтичаща, едностъпална помпа със специфични обороти NS=130“ защитава през 1976 г. и получава научната степен „Кандидат на техническите науки“. През 1978 г. е назначен за директор на Стопански химически комбинат – Видин, а по-късно преназначен за генерален директор на комбината. През 1987 г. е назначен за председател на Окръжна индустриално-стопанска асоциация, но само след няколко месеца постъпва като генерален директор на Стопански комбинат за помпи – Видин, където остава до пенсионирането си през 1992 г. Същата година регистрира фирма ЕТ “Раяна-Цеко Каменов“ с предмет на дейност конструкция и ремонт на помпи и други технически съоръжения.
За активната си стопанска, политическа и общественополезна дейност к.т.н. инж. Цеко Каменов е носител на множество награди и отличия, сред които „Орден на труда“- сребърен /1966/ и златен /1983/.

Умира през 2011 г. във Видин.

Негов внук е Деян Красимиров Каменов – ДИДО /виж отделна статия/.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1184.