Ктн инж. Цеко Тодоров Каменов

Роден е на 4 май 1933г. в с.Търняне. Основно образование учи в родното си село, но завършва в гр.Дунавци, а средно във Видинската гимназия през 1951г. През 1956г. завършва висшето си образование в първия випуск във Висшия институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр.Русе, специалност „Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и селскостопански машини“. През 1957г. започва работа в Машиностроителен завод“Г.Димитров“-Видин и заема последователно длъжностите – старши механик, главен технолог и старши конструктор. През 1959г. печели конкурс за асистент по двигатели с вътрешно горене във ВИМЕСС-Русе. От 1960г. до 1963г. е главен конструктор на МЗ-Видин – разработва и внедрява много нови помпи в номенклатурата на завода – 40Е60, 50ПМ, 175Е30, 50Е, 50Д. През 1963г. е назначен след конкурс за главен конструктор, а по-късно е и първият ръководител на Базата за техническо развитие по помпостроене, прераснала в последствие в Институт по помпостроене. През 1969г. става директор на ДМЗ“Г.Димитров“-Видин, а през 1972г. началник бюро в БТРП. Същата година записва аспирантура. През 1974г. е назначен за началник на Окръжна държавна инспекция по труда и избран за зам.председател на ОНС-Видин. Дисертацията си на тема „Оптимизиране на едновтичаща, едностъпална помпа със специфични обороти NS=130“ защитава през 1976г. и получава научната степен „Кандидат на техническите науки“. През 1978г. е назначен за директор на Стопански химически комбинат – Видин, а по-късно преназначен за генерален директор на комбината. През 1987г. е назначен за председател на Окръжна индустриално-стопанска асоциация, но само след няколко месеца постъпва като генерален директор на Стопански комбинат за помпи-Видин, където остава до пенсионирането си през 1992г. Същата година регистрира фирма ЕТ“Раяна-Цеко Каменов“ с предмет на дейност конструкция и ремонт на помпи и други технически съоръжения.
За активната си стопанска, политическа и общественополезна дейност инж. Цеко Каменов е носител на множество награди и отличия, сред които „Орден на труда“-сребърен/1966/ и златен/1983/.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1184.