Гл.ас. Цеко Стайков

Роден е в гр.Димово. Преподавател по информатика в СУ.