Ас. Цветанка Георгиева Черногорова

Гл.ас. Цветанка Георгиева Черногорова е родена в гр. Видин. Средното си образование завършва в  Гимназия с преподаване на чужди езици-Видин, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Английска филология“.
Преподавател е в Софийския университет по английски език към катедрата по класически и нови филологии на Филологическия факултет.
Цветанка Черногорова води курсове за бакалавърска степен по Практическа фонетика, Бизнес английски, Национални разновидности на английския език, Практически английски език и др.

Съавтор е на учебника „Учебен комплект по учебна програма за постигане на ниво В1.1 “ и на учебни помагала за различните нива на изучаване и усъвършенствана на английския език.

Преподава и в „Център за езикова и сертификационна подготовка на Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий“ и в Английското училище за средно образование  Darbi College.