Ас. Цветанка Георгиева Черногорова

Родена е в гр. Видин. Средното си образование завършва в  ГПЧЕ-Видин, а висше в СУ, специалност “Английска филология”.
Преподавател е в СУ”Св.Климент Охридски” по английски език към катедрата по класически и нови филологии на Филологическия факултет.
Цветанка Черногорова води курсове за бакалавърска степен по Практическа фонетика, Бизнес английски, Национални разновидности на английския език, Практически английски език и др.

Съавтор е на учебника “Учебен комплект по учебна програма за постигане на ниво В1.1 ” и на учебни помагала за различните нива на изучаване и усъвършенствана на английския език.

Преподава и в “Център за езикова и сертификационна подготовка на Международна фондация “Св.св. Кирил и Методий” и в Английското училище за средно образование  Darbi College.