кин Тошо Цветков Тошев

Кин Тошо Цветков Тошев е роден на 14 юли 1945 г. в с. Водна, община Грамада. Основното си образование завършва в гр. Грамада, а средно в гр. София през 1963 г. През 1968 г. завършва висшето си образование във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост – Пловдив и започва работа като научен сътрудник в Института по химическа промишленост – София, но в края на годината се премества в комбинат „Родопа“- Видин като началник на отдел „Технически прогрес“, а по-късно и като началник цех. Автор е на внедрено изобретение – „Съоръжение за събиране и дефибриране на кръв от заклани животни“. От 1970 г. до 1973 г. е председател на Градския клуб за ТНТМ-Видин. През 1973 г. е избран за Първи секретар на ОК на ДКМС-Видин. През 1978 г. е избран за секретар по промишлено-стопанските въпроси на ГК на БКП-Видин. През периода 1979-1983 г. е секретар на Комбинатския комитет на БКП в СХК-Видин. А от 1983 г. до 1987 г. е първи секретар на ОбК на БКП-Видин. През 1985 г. защитава дисертация на тема „Проблеми на стопанисването на социалистическата собственост в химическата промишленост“ и получава научната степен „Кандидат на икономическите науки“. От 1984 г. до 1987 г. е член на Академичния съвет на Висшия химико-технологичен институт-София. От 1987 г. до 1991 г. е председател на СО “Каучукова промишленост“ и генерален директор на Фирма „Каучукови изделия“. Същата година е избран за президент на „Планета Норд Вест“ ООД.
Тошо Тошев е бил по няколко мандата окръжен и общински съветник, председател на УС на АФ“Химимпорт“ /1989-92/, член на УС на Асоциация „Биотехнологична и химическа промишленост“ /1987-91/, председател на Комисията на СИВ по каучуковата промишленост /1987-90/, член на ИК на ОблНС-Монтана /1988-90/, член на УС на Асоциация „Технически въглерод“ на СССР /1988-91/, член на УС на концерна „Шинтиром“ на СССР /1988-91/ и др.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1134.