Доц. инж. Тодор Цеков Тодоров /1923-1970/

Доц. инж. Тодор Цеков Тодоров е роден на 19 април 1923 г. в с. Старопатица, община Кула. Началното и основното си образование завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия. Висшето си образование завършва във Висшия машиноелектротехнически институт „В.И. Ленин“- София през 1952 г. и остава на преподавателска работа в университета като асистент по термодинамика и топлопренасяне. Доцент е в катедра „Промишлена топлотехника”.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: теоретична топлотехника, промишлени топлинни уреди, термодинамика, топлопренасяне, сушилни уреди.
Проф. Тодор Цеков Тодоров има множество публикации в областта на термодинамиката, топлопренасянето и сушилните технологии. Автор е на учебни издания – „Теоретични основи на топлотехниката“ /1970/, „Топлопренасяне в примери и задачи“ /1959/, „Термодинамика в примери и задачи“ /1965/, „Пресмятане на сушилни уредби“ /1968/ и др.
Умира на 19 юни 1970 г. в София.