Проф.инж. Тодор Цеков Тодоров

/1923-1970/
Роден е на 19 април 1923 г. в с.Старопатица, общ.Кула. Началното и основното си образование завършва в родното си село, а средно в Кулската гимназия. Завършва ТУ-София през 1952 г. и остава на преподавателска работа в университета като асистент по термодинамика и топлопренасяне. Доцент е в катедра „Промишлена топлотехника”.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: теоретична топлотехника, промишлени топлинни уреди, термодинамика, топлопренасяне, сушилни уреди.
Проф. Тодор Цеков Тодоров има множество публикации в областта на термодинамиката, топлопренасянето и сушилните технологии. Автор е на учебни издания – „Теоретични основи на топлотехниката“ /1970/, „Топлопренасяне в примери и задачи“ /1959/, „Термодинамика в примери и задачи“ /1965/, „Пресмятане на сушилни уредби“ /1968/ и др.
Умира на 19 юни 1970 г. в София.