Гл.ас. Тодор Захариев Петков

Гл.ас. Тодор Захариев Петков е роден през 1941 г. в с. Видбол /днес гр. Дунавци/. Завършва Видинската гимназия и Физико-математическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“.
Дълги години е асистент по математика в Свищовския университет.
Брат му Петко Захариев Петков е роден през 1936 г. Завършва също Видинската гимназия и Висшия инженерно-строителен институт – София. Дълги години е зам.председател на Окръжния народен съвет – Пловдив по строителството. Предполага се, че също е имал научна степен.
Тодор Захариев умира през……………в гр. Дунавци.