Доц. д-р Тодор Георгиев Тодоров /1946-2005/

Доц. д-р Тодор Георгиев Тодоров е роден на 8 април 1946 г. в с. Синаговци. През 1969 г. завършва Ленинградския университет, СССР, специалност „Математика“ и веднага е назначен за асистент във Висшия машинно-електротехнически институт „Вл.И. Ленин“ – София, катедра „Висша математика“. През 1974 г. защитава дисертация /к.ф.м.н./ на тема „Гладкост на обобщените решения на квазилинейни елиптически уравнения и системи от висок ред“ в Ленинградския университет. От 1987 г. е избран за доцент по математика – диференциални и интегрални уравнения в Института по приложна математика и информатика. През периода 1989-93г. и зам.директор на същия институт.
Основните области в научната и преподавателската му дейност са: висша математика, функционален анализ, частни диференциални уравнения: линейни, квазилинейни, съществуване, единственост, решение, гладкост.
Доц. Тодор Георгиев Тодоров е автор на публикации в областта на теорията на частните диференциални уравнения.
Умира през 2005г. в София.