Доц.д-р Тодор Георгиев Тодоров

Роден е на 8 април 1946г. в с.Синаговци. През 1969г. завършва Ленинградския университет, СССР, специалност математика и веднага е назначен за асистент във ВМЕИ – София, катедра „Висша математика“. През 1974г. защитава дисертация/к.ф.м.н./ на тема „Гладкост на обобщените решения на квазилинейни елиптически уравнения и системи от висок ред“ в Ленинградския университет. От 1987г. е избран за доцент по математика – диференциални и интегрални уравнения в ИПМИ. През периода 1989-93г. и зам.директор на ИПМИ.
Основните области в научната и преподавателската му дейност са: висша математика, функционален анализ, частни диференциални уравнения: линейни, квазилинейни, съществуване, единственост, решение, гладкост.
Автор е на публикации в областта на теорията на частните диференциални уравнения.
Умира през 2005г. в София.