Научен сътрудник Теменужка Панова Ламбова е родена през 1936 г. в с. Тошевци. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Висшето си образование завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“ през 1958 г. Работи като учител. По-късно се премества в Химико-фармацевтичния завод – Троян и Научно изследователския институт по химия и фармация – София, където придобива научната степен научен сътрудник.

Теменужка Панова Ламбова умира през 2009 г.

Тя е в роднински връзки с проф. д-р Мая Руменова Ламбовска /виж отделна статия/, Бойко Панов Ламбовски /виж отделна статия/ и н.с. I ст. Витка Панова Виткова /виж отделна статия/.