Д-р Татяна Петкова Иванова

Родена е през 1981 г. във Видин. Средното си образование завършва в ГПЧЕ – Видин през 2000 г. английски и френски език. През 2004 г. завършва бакалавърската си степен в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Испанска филология” , а магистратура завършва през 2006г., специалност “Приложна лингвистика” отново там. От 2006 г. до 2010 г. работи като преводач във филмова студия “Доли Медиа Студио”, а по-късно става преподавател и старши преподавател по испански език в УНСС – София и записва доктурантура в СУ.. През 2017 г. защитава докторската си дисертация на тема “Феминизация на испанския език в обществено-политическата реч”, която  същата година е издадена от ИК – УНСС.

Д-р Татяна Иванова е автор на статии в специализирани и популярни издания и съавтор на учебника “Aprende A1 + Espanol para bulgaros, nivel inicial, perfil de economicas y cincias politicas” /Испански език за българи, ниво начинаещи, направление икономика и политически науки/.