Ас. д-р Татяна Петкова Иванова

Ас. д-р Татяна Петкова Иванова е родена на 12 август 1981 г. във Видин. Средното си образование завършва в ГПЧЕ – Видин през 2000 г. английски и френски език. През 2004 г. завършва бакалавърската си степен в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Испанска филология“ , а магистратура завършва през 2006 г., специалност „Испанска филология-приложна лингвистика“ отново там. От 2004 г. до 2008 г. е учител по испански език в 30-то Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ – София. От 2006 г. до 2010 г. работи като преводач във филмова студия „Доли Медиа Студио“, а по-късно /2008/ става преподавател и старши преподавател по испански език и в УНСС – София и записва доктурантура в СУ. През 2017 г. защитава докторската си дисертация на тема „Феминизация на испанския език в обществено-политическата реч“, която  същата година е издадена от ИК – УНСС.

В Университета за национално и световно стопанство преподава испански като чужд език /политически испански/ на студентите от специалността „Политически науки“ и испански като втори чужд език на студентите от Международни икономически отношения. Научните ѝ интереси са насочени към областта на политическия испански и испански в деловите отношения.

Д-р Татяна Иванова е автор на статии в специализирани и популярни издания и е съавтор на учебника „Aprende A1 + Espanol para bulgaros, nivel inicial, perfil de economicas y cincias politicas“ /Испански език за българи, ниво начинаещи, направление икономика и политически науки/ /2014/.