Кмн д-р Стоян Пешев Стоянов

Кмн д-р Стоян Пешев Стоянов е роден на 7 февруари 1921 г. в с. Дърманци, Врачанска област. През 1949 г. завършва медицина в София. Трудовата си дейност започва като участъков лекар в с. Арчар, по-късно е ординатор и зам.главен лекар на Видинската болница /1951-1956/. През 1978 г. защитава дисертация и получава научната степен „кандидат на медицинските науки“. През 1983 г. е удостоен със званието „Заслужил лекар“. Дълги години е председател на Научномедицинското дружество по вътрешни болести – Видин.
Има над 50 научни публикации.