Кмн д-р Стоян Пешев Стоянов

Роден е на 7 февруари 1921г. в с.Дърманци, Врачанска област. През 1949г. завършва медицина в София. Трудовата си дейност започва като участъков лекар в с.Арчар, по-късно е ординатор и зам.главен лекар на Видинската болница/1951-1956/. През 1978г. защитава дисертация и получава научната степен „кандидат на медицинските науки“. През 1983г. е удостоен със званието „заслужил лекар“. Дълги години е председател на Научномедицинското дружество по вътрешни болести – Видин.
Има над 50 научни публикации.