Доц.д-р Стефан Лозанов Ницолов

Роден е на 20 февруари 1947г. в София. Син е на доц.Лозан Атанасов Ницолов/виж отделна статия/ и по-малък брат на проф.Руселина Лозанова Ницолова/виж отделна статия/. През 1970г. завършва СУ“Св.Климент Охридски“ специалност „Физика-производствен профил“. През 1978г. защитава докторската си дисертация на тема „Квантова електроника“ в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов“ и започва работа като научен сътрудник. През 1985г. става главен асистент в катедра „Физика“ на ВМЕИ-София от 1990г. е доцент и член на научния съвет на Инженерно педагогическия факултет. През периода 1998-2000г. е директор на ДПФ.
Доц. Стефан Ницолов работи в следните научни и преподавателски сфери и дисциплини – нелинейно разсейване на светлината, лидарни системи за измерване на атмосферните параметри, статистическа обработка на спектроскопична информация.
Той е автор на изобретението – „Лидари за измерване на атмосферните параметри“/1982/ и участва в проектите „Лидар“ и „Лидар 81“/1978-1985/.
Експерт и консултант е в следните области – лидари, лазерна спектроскопия, приемник и обработка на слаби светлинни сигнали, организация и провеждане на обучение по физика във ВУЗ у нас и в чужбина.
Член е на Съюза на физиците в България.