Доц. д-р Стефан Лозанов Ницолов

Доц. д-р Стефан Лозанов Ницолов е роден на 20 февруари 1947 г. в София. Син е на доц. Лозан Атанасов Ницолов /виж отделна статия/ и по-малък брат на проф. Руселина Лозанова Ницолова /виж отделна статия/. През 1970 г. Стефан Ницолов завършва СУ “Св. Климент Охридски“ специалност „Физика-производствен профил“. През 1978 г. защитава докторската си дисертация на тема „Квантова електроника“ в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов“ и започва работа като научен сътрудник. През 1985 г. става главен асистент в катедра „Физика“ на ВМЕИ-София, а от 1990 г. е доцент и член на научния съвет на Инженерно-педагогическия факултет. През периода 1998-2000 г. е директор на ДПФ.
Доц. Стефан Ницолов работи в следните научни и преподавателски сфери и дисциплини – нелинейно разсейване на светлината, лидарни системи за измерване на атмосферните параметри, статистическа обработка на спектроскопична информация.
Той е автор на изобретението – „Лидари за измерване на атмосферните параметри“ /1982/ и участва в проектите „Лидар“ и „Лидар 81“ /1978-1985/.
Експерт и консултант е в следните области – лидари, лазерна спектроскопия, приемник и обработка на слаби светлинни сигнали, организация и провеждане на обучение по физика във ВУЗ у нас и в чужбина.
Член е на Съюза на физиците в България.