Доц.кмн д-р Софи Леон Пинкас

Доц. кмн д-р Софи Леон Пинкас е родна през 1923 г. във Видин. Участва в антифашистката съпротива. Началното си образование получава в еврейското училище, а средно във Видинската гимназия. След 1944 г. е на щатна работа в РМС и ДСМН. През 1946 г. се омъжва за доц. полк. Нисим Мойсеев Кохенов /вж.отделна статия/. През 1952 г. завършва медицина, специализира педиатрия и постъпва на работа като главен лекар в детска ясла. През 1957 г. е назначена за завеждащ Физиологично отделение на Института по педиатрия, където защитава кандидатската си дисертация и става доцент.
Автор е на десетки публикации в специализирани медицински и популярни издания.
Носител е на множество отличия и награди и два пъти  на орден „Кирил и Методий“.