Доц. кмн д-р Софи Леон Пинкас

Доц. кмн д-р Софи Леон Пинкас е родена през 1923 г. във Видин. Участва в антифашистката съпротива. Началното си образование получава в еврейското училище, а средно във Видинската гимназия. През 1944 г. заминава като доброволец на фронта. След 1945 г. е на щатна работа в Работническия младежки съюз /РМС/ и Димитровския съюз на народната младеж /ДСНМ/. През 1946 г. се омъжва за доц. полк. Нисим Мойсеев Кохенов /виж отделна статия/. През 1952 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Медицина“, специализира педиатрия и постъпва на работа като главен лекар в детска ясла. През 1957 г. е назначена за завеждащ Физиологично отделение на Института по педиатрия, където защитава кандидатската си дисертация и става доцент.
Автор е на десетки публикации в специализирани медицински и популярни издания, както и на интервюта и спомени за антифашистката съпротива и еврейската общност във Видин и България.

Софи Пинкас е председател на Съюза на ветераните от войните към организацията на еврейте в България „ШАЛОМ“ и зам.председател на Съюза на ветераните от войните в България и завеждащ международната дейност на съюза.
Носител е на множество отличия и награди и два пъти  на орден „Кирил и Методий“. През 2018 г. е удостоена с почетния знак на Министерството на отбраната „Св. Георги“, а през 2019 г. получава голямата награда на Българската педиатрична асоциация /БПА/ за цялостен принос към развитието на педиатрията в България.