Доц.кмн д-р Софи Леон Пинкас

Родена е през 1923г. във Видин. Участва в антифашистката съпротива. Началното си образование получава в еврейското училище, а средно във Видинската гимназия. След 1944г. е на щатна работа в РМС и ДСМН. През 1946г. се омъжва за доц.полк.Нисим Мойсеев Кохенов/вж.отделна статия/. През 1952г. завършва медицина и постъпва на работа като главен лекар в детска ясла. През 1957г. е назначена за завеждащ Физиологично отделение на Института по педиатрия, където защитава кандидатската си дисертация и става доцент.
Автор е на десетки публикации в специализирани медицински и популярни издания.
Носител е на множество отличия и награди и два пъти носител на орден „Кирил и Методий“.