Доц. ктн инж. Снежинка Иванова Димитрова

Доц. ктн инж.Снежинка Иванова Димитрова
Родена е на 27 декември 1943г. в гр.Видин. През 1967г. завършва ВМЕИ – София, специалност радиотехника. Професионалната си дейност започва като инженер към секция „Системи за автоматично регулиране и управление“ на института по техническа кибернетика при БАН. През 1969г. постъпва като асистент във ВМЕИ в катедра „Електроника“. Специализира: електронни аналогови изчислителни машини в ЛЕТИ – Ленинград/1971/, хибридни изчислителни машини в Университета-Карлсруе/1982/, използване на компютърни системи в инженерната практика и моделиране на реални обекти в Университета – Братфорд, Англия/1992/. През 1975г. защитава докторската си дисертация на тема „Точност на аналогово-моделирани математически операции, реализирани с интегрални операционни усилватели“. От 1988г. е доцент по изчислителна техника/програмиране и използване на изчислителни системи/.
Основните области на научната и преподавателската й дейност са: приложение на изчислителни системи, софтуер, бизнес системи, машинни графики, стимулиране на динамични обекти.
По-значимите й учебни издания са: „Аналогови електронни изчислителни машини“/в съавт.1979/, „Ръководство за лабораторни упражнения и курсов проект по АЕИМ“/1974/, „Ръководство за упражнения по ПИИС“/в съавт.1987/, „Записки по ПИИС“/I и IIч.1986,1988/ и др.
Ръководи или участва в реализирането на 22 научноизследователски проекта, свързани с приложението на ЕИМ в различни области.