Доц. ктн инж. Снежинка Иванова Димитрова

Доц. ктн инж. Снежинка Иванова Димитрова родена на 27 декември 1943 г. в гр. Видин. През 1967 г. завършва Висшия машинно-електротехнически институт „В.И. Ленин“ – София, специалност „Радиотехника“. Професионалната си дейност започва като инженер към секция „Системи за автоматично регулиране и управление“ на Института по техническа кибернетика при БАН. През 1969 г. постъпва като асистент във ВМЕИ в катедра „Електроника“. Специализира: електронни аналогови изчислителни машини в Ленинградския електротехнически институт – Ленинград /1971/, хибридни изчислителни машини в Университета в Карлсруе, Германия /1982/, използване на компютърни системи в инженерната практика и моделиране на реални обекти в Университета – Братфорд, Англия /1992/. През 1975 г. защитава докторската си дисертация на тема „Точност на аналогово-моделирани математически операции, реализирани с интегрални операционни усилватели“. От 1988 г. е доцент по изчислителна техника /програмиране и използване на изчислителни системи/.
Основните области на научната и преподавателската й дейност са: приложение на изчислителни системи, софтуер, бизнес системи, машинни графики, стимулиране на динамични обекти.
По-значимите й учебни издания са: „Аналогови електронни изчислителни машини“ /в съавт.1979/, „Ръководство за лабораторни упражнения и курсов проект по АЕИМ“ /1974/, „Ръководство за упражнения по ПИИС“ /в съавт.1987/, „Записки по ПИИС“ /I и IIч.1986,1988/ и др.
Ръководи или участва в реализирането на 22 научноизследователски проекта, свързани с приложението на ЕИМ в различни области.