Проф. ст.н.с I ст. д-р Снежана Панова е родена през 1934 г. във Видин, където завършва и средното си образование във Видинската политехническа гимназия „Димитър Благоев“. Висшето си образование завършва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „История“ през 1957 г. През периода 1958 – 1961 г., след спечелен конкурс, е назначена за асистент по история на КПСС и БКП в същия университет. През 1966 г. защитава докторската си дисертация на тема „Стопанска дейност на еврейте на Балканите през XVI и  XVII век“. От 1967 г. е научен сътрудник в Института по история при БАН, а от 1980 г. до 1985 г. е директор на Българския научен интитут във Виена, Австрия. От 1995 г. е професор по история в Свободен университет – Варна.

Проф. Снежана Панова е автор на десетки публикации в специализирани и периодични издания и автор и съавтор на научни трудове с историческа и публицистична тематика. Една от най-популярните ѝ книги е „Проникване на лихварския капитал в българското село през XVI – XVII век и нашата историография“ /1973/.