Гл.ас. Снежана Иванова Цекова е родена на 10 ангуст 1969 г. в гр. Кула, където завършва средното си образование /1987/. През 1991 г. завършва и висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. През 1992-93 г. специализира в същия университет, а през 1994 г. печели конкурс за асистент в катедра „Теория и история на държавата и правото“ към Юридическия факултет. От 2001 г. е старши асистент, а от 2011 г. е главен асистент в същата катедра.

Основните области на научните ѝ интереси и преподавателската ѝ дейност са: история на българската държава и право, обща история на държавата и правото, свободата на печата и др.

Снежана Цекова има над 30 публикации предимно в специализирани и университетски издания.