Ксн Славчо Йонов

Роден е в с.Връв. Специалист в лозаро-винарството.