Ксн Славчо Йонов

Кандидатът на селскостопанските науки Славчо Йонов е роден в с. Връв. Завършва агрономство, Специалист в лозаро-винарството.