Проф.ст.н.с.II ст. д-р инж. Симеон Станков Попов

Проф. ст.н.с. II ст. д-р инж. Симеон Станков Попов е роден на 16 ноември 1940 г. в с. Връв. През 1966 г. завършва Инженерно-строителния институт – София специалност хидромелиоративно строителство. През 1971 г. му е присъдено научно звание научен сътрудник, през 1978 г. става кандидат на техническите науки, а през 1979 г. старши научен сътрудник II степен. През периода 1981-85 г. е зам.директор на Института по хидротехника и мелиорации.
Научните му интереси са в областта на хидромелиорацията и техниката за напояване.