Проф.ст.н.с.IIст.д-р инж. Симеон Станков Попов

Роден е на 16 ноември 1940г. в с.Връв. През 1966г. завършва Инженерно-строителния институт – София специалност хидромелио-ративно строителство. През 1971г. му е присъдено научно звание научен сътрудник, през 1978г. става кандидат на техническите науки, а през 1979г. старши научен сътрудник II степен. През периода 1981-85г. е зам.директор на Института по хидротехника и мелиорации.
Научните му интереси са в областта на хидромелиорацията и техниката за напояване.