Гл.ас. Симеон Станев Първулов

/1944-2007/
Роден е през 1944г. в с.Ракитница. Средното си образование завършва в Бреговската гимназия, а след завършване на висшето си образование е учител по математика в Техникума по селско стопанство в гр.Брегово. Повече от 30 години е преподавател в Катедрата по методика на обучението по математика и информатика в Шуменския университет.
Загива при катастрофа на 18 октомври 2007г.