Гл.ас. Симеон Станев Първулов /1944-2007/

Гл.ас. Симеон Станев Първулов е роден през 1944 г. в с. Ракитница. Средното си образование завършва в Бреговската гимназия, а след завършване на висшето си образование е учител по математика в Техникума по селско стопанство в гр. Брегово. След 1974 г. повече от 30 години е преподавател в Катедрата по методика на обучението по математика и информатика в Шуменския университет и член на Експертния съвет на Центъра за продължаващо образование към университета.

Симеон Станев Първулов е автор и съавтор на множество публикации предимно в изданията на университета и съавтор в изданията „Методическо ръководство за задачи по математика“ /1989/, „Математически практикум“ /1999/ и др.
Загива при катастрофа на 18 октомври 2007 г.