К.п.н. Симеон Георгиев Динев

/1925-2012/
Роден е на 20 януари 1925г. в с.Ракитница. Основното си образование завършва в родното си село през 1941г., но поради липса на средства работи две години в тухларната фабрика в гр.Лом. През 1944г. се записва за редовен ученик във Видинската гимназия, а през 1945г. се прехвърля в новооткритата гимназия в с.Ново село, която завършва през 1946г. Същата година е приет за студент. Завършва висшето си образование в СУ“Св.Климент Охридски“ – специалност „Философия“ през 1950г. След уволнението си от БНА през 1953г. започва работа като учител във Видинската мъжка гимназия. От 1954г. до 1956г. е училищен инспектор в ГНС-Видин, а от 1956г. до 1959г. е околийски училищен инспектор. През периода 1959-61г. е зам.началник на отдел „Народна просвета“ при ОНС-Видин, след което е директор на Политехническа гимназия „Димитър Благоев“-Видин. От 1968г. до 1975г. е началник на отдел „Народна просвета“ при ОНС-Видин, а от 1975г. до 1985г. е председател на ОК на Съюза на българските учители – Видин. През 1977г. защитава дисертация и придобива научното звание „Кандидат на педагогическите науки“. През 1985г. му е присъдено званието „Заслужил деятел на образованието“.
Носител е на много юбилейни медали и значки и на орден „Кирил и Методий“ I степен.
Автор е на книгите „Дидактически функции на часа за учебна подготовка“, „Затревясали пътеки“ и „Друмища“ и е съавтор на „По-жив от живите“, „Страници за образователното и културното дело във Видинско“/2008/ и „Ракитница – наш свиден роден кът“/2009/.
Баща е на проф.д-р Петя Симеонова Динева/виж отделната статия за нея/.
Умира през 2012г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1104.