К.п.н. Симеон Георгиев Динев /1925-2011/

Кандидатът на педагогическите науки , заслужилият деятел на образованието Симеон Георгиев Динев е роден на 20 януари 1925 г. в с. Ракитница. Основното си образование завършва в родното си село през 1941 г., но поради липса на средства работи две години в тухларната фабрика в гр. Лом. През 1944 г. се записва за редовен ученик във Видинската гимназия, а през 1945 г. се прехвърля в новооткритата гимназия в с. Ново село, която завършва през 1946 г. Същата година е приет за студент. Завършва висшето си образование в СУ “Св.Климент Охридски“ – специалност „Философия“ през 1950 г. След уволнението си от БНА през 1953 г. започва работа като учител във Видинската мъжка гимназия. От 1954 г. до 1956 г. е училищен инспектор в ГНС-Видин, а от 1956 г. до 1959 г. е околийски училищен инспектор. През периода 1959-61 г. е зам.началник на отдел „Народна просвета“ при ОНС-Видин, след което е директор на Политехническа гимназия „Димитър Благоев“- Видин. От 1968 г. до 1975 г. е началник на отдел „Народна просвета“ при ОНС-Видин, а от 1975 г. до 1985 г. е председател на ОК на Съюза на българските учители – Видин. През 1977 г. защитава дисертация и придобива научното звание „Кандидат на педагогическите науки“. През 1985 г. му е присъдено званието „Заслужил деятел на образованието“.
Носител е на много юбилейни медали и значки и на орден „Кирил и Методий“ I степен.
Симеон Динев е автор на книгите „Дидактически функции на часа за учебна подготовка“, „Затревясали пътеки“ и „Друмища“ и е съавтор на „По-жив от живите“, „Страници за образователното и културното дело във Видинско“ /2008/ и „Ракитница – наш свиден роден кът“ /2009/.
Баща е на проф.д-р Петя Симеонова Динева /виж отделната статия за нея/.
Умира през 2011 г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1104.