Проф. д-р Силвия Стефанова Минева

д-р Силвия Стефанова Минева е родена на 12 юли 1964 г. в София. Дъщеря е на доц. Емилия Тодорова Минева, която е от Белоградчик /виж отделна статия/ и прекарва част от детските си години в родния град на майка си. Средното си образование Силвия Минева завършва в Гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил Философ“- София, а висше в СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Философия“. През 1994 г. защитава дисертация на тема „Антропоцентризмът като принцип в етиката на древногръцките стоици“ и става доктор по философия. През 1996 г. е назначена за главен асистент в СУ, от 2004 г. е доцент по етика, а от 2007 г. е ръководител на катедрата по логика, етика и естетика на ФФ в университета и председател на Сдружението на университетските преподаватели по философия в България. През периода 2009 – 2015 г. е главен редактор на електронното списание „Виртуална култура“. През 2012 г. става професор.
Преподава следните дисциплини: етика, културология, психология, обща педагогика, обща и професионална етика, морал, общуване и комуникация, морал и общуване в условията на глобалната комуникация, модерна и постмодерна етика, реторика и др.
Участвала е и участва в десетки научни форуми и проекти. Ръководи докторанти и дипломанти.
Автор е на монографиите – „Аморалното“ /1999, 2002/ и „Постмодерни дискурси на етиката“ /2007/ и е автор и съавтор на няколко десетки научни публикации в български и чужди издания.