Проф.д-р Силвия Стефанова Минева

Родена е на 12 юли 1964г. в София. Дъщеря е на доц.Емилия Тодорова Минева, която е от Белоградчик/виж отделна статия/. Средното си образование завършва в Гимназия за древни езици и култури“Константин Кирил Философ“-София, а висше в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност философия. През 1994г. защитава дисертация на тема „Антропоцентризмът като принцип в етиката на древногръцките стоици“ и става доктор по философия. През 1996г. е назначена за главен асистент в СУ, от 2004г. е доцент по етика, а от 2007г. е ръководител на катедрата по логика, етика и естетика на ФФ в университета и председател на Сдружението на университетските преподаватели по философия в България. През 2009г. става главен редактор на електронното списание „Виртуална култура“.
Преподава следните дисциплини: етика, културология, психология, обща педагогика, обща и професионална етика, морал, общуване и комуникация, морал и общуване в условията на глобалната комуникация, модерна и постмодерна етика, реторика и др.
Участвала е и участва в десетки научни форуми и проекти. Ръководи докторанти и дипломанти.
Автор е на монографиите – „Аморалното“/1999,2002/ и „Постмодерни дискурси на етиката“/2007/ и автор и съавтор на няколко десетки научни публикации в български и чужди издания.