Проф. Серафим Амвросиев Серафимов /1925-2019/

Проф. Серафим Амвросиев Серафимов е роден на 22 август 1925 г. във Видин. Завършва сценография в Художествената академия – София, при проф. Иван Пенков и дизайн в Художествената академия – Берлин, при проф. Руди Хьогнер. През периода 1960-1965 г. завършва аспирантура по дизайн в Берлин и защитава доцентура в Академията за изкуство и дизайн „Burg – Ciebichenstein“- Хале, където е бил асистент, доцент и гост-професор. Доцент /1969-1982/ и професор /1982-1992/ специалност „Индустриален дизайн“ и основател на катедра „Дизайн за детската среда“ /1988/ във Висшия институт за изобразителни изкуства “Николай Павлович“ – София.
Професор Серафим Серафимов е носител  на много научни и държавни отличия сред които: ордените „Кирил и Методий“ I степен и „Червено знаме на труда“, наградата за постижения в изкуството „Cutes Dezidn“- Германия и званието „Почетен професор на НБУ“ /2000/, в който дълги години е преподавател и  основател на Департамент „Пластични изкуства“ /1993/. 

Удостоен е и с почетния знак на НХА за заслуги към Академията.

Умира на 10 март 2019 г. в София.