Гл.ас. д-р Светла Венелинова Балуцова

Гл. ас. д-р Светла Венелинова Балуцова е родена в гр. Брегово. Била е преподавател по английски език в 22 СОУ “Г.С. Раковски“ – София и лектор в Център за академични изследвания.