Гл.ас. д-р Светла Венелинова Балуцова

Гл. ас. д-р Светла Венелинова Балуцова е родена в гр. Брегово. Дъщеря е на доц. д-р Венелин Михайлов Балуцов /виж отделна статия/ и на популярната пианистка, корепетитор и педагог  Люляна Стефанова Балуцова /1940-2020/.

Била е преподавател по английски език в 22 СОУ “Г.С. Раковски“ – София и лектор в Център за академични изследвания.