Проф.инж Румен Иванов Димитров,дтн

/1936 – 2015/
Роден е на 14 април 1936 г. в с. Ружинци. Племенник е на проф. Крум Димитров.
Умира през 2015 г. в София.