Проф.инж Румен Иванов Димитров,дтн

/1936 – 2015/
Роден е на 14 април 1936г. в с.Ружинци. Племенник е на проф.Крум Димитров.
Умира през 2015г. в София.