Проф. д-р Рачко /Рачо/ Стефанов Петков

Проф. д-р Рачко /Рачо/ Стефанов Петков е роден през 1935 г. в с. Макреш. Работил е в ИСУЛ.