Родена е във Видин. Вероятно е завършила средното си образование във Видинската гимназия. Била е преподавател в катедра “Физико-химия” на Висшия химико-технологичен институт. Председател е на благотворителната организация Граждански форум “Българка”, учредена през 1998 г.

Има втори брак с Йордан Соколов – бивш министър на МВР и председател на 38 – то Народно събрание.

Проф. Ева Соколова е автор на книгите – “Конгрес на металите”/1964/, “Акция ПНТ”/1965/ и “Недовършени мемоари. Спомени от него и за него”/2018/- посветена на съпруга ѝ Йордан Соколов.

Има две дъщери от първия си брак – Цветана и Катерина.