Проф. д-р Хасан Ерен роден на 15 март 1919 г. във Видин. Завършва с отличен успех Видинската Скобелева гимназия през 1937 г. с ярко изявен интерес към езиците – български, турски, руски и френски. Една случайност го среща с унгарския тюрколог Дюла Немет, работил по това време в България, който го мотивира и му съдейства да продължи образованието си в Будапещенския университет, специалност „Турска филология“. В университета изучава и угърските езици, както и монголски език. След дипломирането си остава като докторант и преподавател в университета и през 1942 г. защитава докторската си дисертация, а през 1946 г. е избран за доцент. През 1948 г. е поканен за преподавател в Анкарския университет, Турция. От 1953 г. е професор. Освен с преподавателска дейност Хасан Ерен се включва в правителствен екип по проблемите на лексикологията на турския език, който дори председателства от 1983 г. до 1993 г., а през 1985 г. е определен и за главен редактор на Турската енциклопедия.

Хасан Ерен има стотици публикации в научни издания и периодичния печат. Най-мащабния му труд е Турския енциклопедичен речник.

Освен в Турция, където високо оценяват научния му принос, той е на особена почит и в Унгария – носител е на редица правителствени и научни награди и отличия, през 1988 г. е избран за член на Унгарската академия на науките, а през 2000 г. е удостоен с „Орден за заслуги“ от унгарското правителство.

Умира на 26 май 2007 г. в Анкара, Турция.