Проф. Огнян Хаджийски е роден през 1946 г. в София, но родовият му корен е от гр. Белоградчик, откъдето са и двамата му родители. Той завършва средното си образование в 11-то Средно смесено училище “Отец Паисий” /сега Софийска математическа гимназия/ в София през 1964 г., а висшето си образование в Медицински университет – София през 1970 г. Същата година по разпределение започва работа като ординатор в Окръжна болница – Габрово. През 1972 г. се премества в Русенската окръжна болница, където специализира в отделение по хирургия и изгаряния. През 1977 г. е привлечен в УМБАЛСМ  ” Н.И.Пирогов”, където извървява професионалния си път от ординатор, асистент и началник отделение до началник клиника. През периода 1987 г. – 1990 г. е началник на Център по изгаряния в Триполи, Либия. От 1990 г. е Национален консултант по изгаряния. Същата година защитава докторската си дисертация на тема “Хирургично лечение на изгаряния на долните крайници”, а от 1991 г. спечелва конкурс за доцент. От 1993 г. е началник на най-големия център по изгаряния и пластична хирургия за деца и възастни в България. През 2000 г. защитана втората си докторска дисертация на тема “Доболнично и болнично лечение на групови и масови изгряния” и през 2001 г. става професор. През периода 2003-2006 г. е член на Висшата атестационна комисия към министерския съвет, а след 2007 г. и член на Специализирания съвет по хирургични заболявания. Специализирал е във Франция, САЩ, Италия и Белгия.

Проф. Огнян Хаджийски има придобити специалности по обща хирургия, пластична хирургия, медицина на бедствените ситуации, спешна медицина и мениджмънт на здравеопазването.

В преподавателската си дейност обучава студенти медици, стажант лекари, общопроктикуващи лекари, специализанти, специалисти по обща и спешна медицина, и по обща и плстична хирургия по дисциплините – изгаряния и пластична хирургия.

Има над 300 публикации  в България и чужбина в областта на изгарянията, травмите, пластично възстановителната, реконструктивна и естетична хирургия, както и по проблемите на масовите аварии с изгаряния и организационно – оперативните действия на екипите и хирурзите.

Бил е председател на Комисията за придобиване на специалност по пластично възстановителна и естетична хирургия и на Научния съвет на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” и член  на по няколко световни, европейски и български здравни асоциации, организации, клубове, фондове и алианси.

Проф, д-р Огнян Георгиев Хаджийски, дмн е носител на няколоко награди и отличия, свързани с професионалната и обществената му дейност, както и на званието “Лекар на годината” за 2020 г. на Българския лекарски съюз в категория “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос за развитието на спеиалност”.