Дарвин Славчев Иванов е роден през 1948 г. в с. Бела. По майчина линия е правнук на поборника и опълченеца Пано Каменов Иванов                   /Комитата/, а баща му Славчо Иванов е известен общественик в Белоградчик.

Проф. Дарвин Славчев завършва Медицинската академия в София със специалност “Фармация”, където остава като преподавател, а през 2010 г. е избран за заместник декан по научната дейност на Фармацевтичния факултет в академията.