Проф. д-р Дарвин Славчев Иванов, дфн е роден през 1948 г. в с. Бела. По майчина линия е правнук на поборника и опълченеца Пано Каменов Иванов  /Комитата/, а баща му Славчо Иванов е известен общественик в Белоградчик.

Проф. Дарвин Славчев завършва Медицинската академия в София със специалност „Фармация“, където остава като преподавател, а през 2010 г. е избран за заместник декан по научната дейност и ръководител на катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет  в академията.