Проф. ст.н.с. I ст. Петър Полдиев Коларов, дбн /1931-2013/

Проф. ст.н.с. I ст. Петър Полдиев Коларов, дбн е роден на 16 февруари 1931 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия и е един от най-успешните ученици на Лазар Филков /виж отделна статия/. През 1955 г. завършва биология в СУ “Св. Климент Охридски“. Същата година става научен сътрудник, а през 1967 г. и 1987 г. съответно старши научен сътрудник II-ра и I-ва степен. От 1985 г. е доктор на биологичните науки. Специализирал е ихтиология и морска екология в Германия и Русия.
Професор и преподавател е по биологична океанология в СУ от 1989 г. и по зоология и морска екология в Техническия университет във Варна от 1991 г.
Проф. Петър Коларов е дългогодишен научен консултант  в редица регионални и международни организации по риболова. Вещ познавач е на лабораторните и теренни проучвания и ръководител на експедиции и комисии по екология на водните пространства и рибните ресурси. Бил е директор на Института по рибарство и аквакултури във Варна от 1990 г. до 2001 г. и зам. председател на Българската риболовна асоциация в Бургас. Експерт във FAO.
Автор е на повече от 200 научни и научно популярни съобщения и статии и на 6 книги и е един от авторите на проекта на първия закон по рибарство и на проекта за Национална програма по рибарство и аквакултури, която е създадена в съответствие с Европейските стандарти по глава 8 „Рибарство“. Негови са книгите „Риби-пътешественици“ /1961/ и „Под звездите на южния кръст“ /1969/, а в съавторство издава учебника „Стопанска ихтиология“ /1982/.
Умира на 19 април 2013 г. във Варна.