Проф.ст.н.с.Iст. Петър Полдиев Коларов,дбн

/1931-2013/
Роден е на 16 февруари 1931г. във Видин. През 1955г. завършва биология в СУ“Св.Климент Охридски“. Същата година става научен сътрудник, а през 1967 и 1987г. съответно старши научен сътрудник II-ра и I-ва степен. От 1985г. е доктор на биологичните науки. Специализирал е ихтиология и морска екология в Германия и Русия.
Професор и преподавател е по биологична океанология в СУ от 1989г. и по зоология и морска екология в Техническия университет във Варна от 1991г.
Дългогодишен научен консултант е в редица регионални и международни организации по риболова. Вещ познавач на лабораторните и теренни проучвания и ръководител на експедиции и комисии по екология на водните пространства и рибните ресурси. Бил е директор на Института по рибарство и аквакултури във Варна от 1990 до 2001г. и зам.председател на Българската риболовна асоциация в Бургас. Експерт във FAO.
Автор е на повече от 200 научни и научно популярни съобщения и статии и на 6 книги и е един от авторите на проекта на първия закон по рибарство и на проекта за Национална програма по рибарство и аквакултури, която е създадена в съответствие с Европейските стандарти по глава 8 „Рибарство“.
Умира на 19 април 2013г.