Доц. инж. Петър Недялков Златарев

/1920-1995/
Роден е на 30 май 1920г. в София. Завършва Държавна политехника –София през 1949г. Учи 4 години в Политехническия университет в Падуа, Италия. Професионалната си дейност започва в Машинпроект-София като конструктор/1949/, а преподавателската като асистент в Държавна политехника/1951/. През 1955г. постъпва на работа като старши преподавател във ВИММЕСС-Русе и МЕИ“Вл.И.Ленин“-София, където през 1966г. става доцент. От 1967г. до 1977г. е зам.декан на ЕМФ на МЕИ.
Основните области на научната и преподавателската дейност на доц Петър Златарев са: турбопомпи, вентилатори и турбокомпресори.
Автор е на следните научни и учебни издания – „Турбопомпи и вентилатори“/1979/, „Турбокомпресори“/1980/, „Помпи, компресори и вентилатори“/1981/ и др.
Доц.Златарев е първият директор на Института по помпостроене-Видин /1983-87/. Под негово ръководство се разработват микро и мини ВЕЦ с водни помпи, работещи в турбинен режим, и асинхронни двигатели, работещи в генераторен режим.
Дълги години е председател на спортната секция по бокс към СФД “Академик“- София.
Носител е на много научни и други отличия и на орден „Св.св.Кирил и Методий“-II степен.
Умира на 11 март 1995г. в София.