Доц. инж. Петър Недялков Златарев /1920-1995/

Доц. инж. Петър Недялков Златарев е роден на 30 май 1920 г. в София. Завършва Държавна политехника–София през 1949 г. Учи четири години в Политехническия университет в Падуа, Италия. Професионалната си дейност започва в Машинопроект-София като конструктор /1949/, а преподавателската като асистент в Държавна политехника /1951/. През 1955 г. постъпва на работа като старши преподавател във ВИММЕСС-Русе и МЕИ “В.И. Ленин“-София, където през 1966 г. става доцент. От 1967 г. до 1977 г. е зам.декан на ЕМФ на МЕИ.
Основните области на научната и преподавателската дейност на доц. Петър Златарев са: турбопомпи, вентилатори и турбокомпресори.
Автор е на следните научни и учебни издания – „Турбопомпи и вентилатори“ /1979/, „Турбокомпресори“ /1980/, „Помпи, компресори и вентилатори“ /1981/ и др.
Доц.Петър Златарев е първият директор на Института по помпостроене-Видин /1983-87/. Под негово ръководство се разработват микро и мини ВЕЦ с водни помпи, работещи в турбинен режим и асинхронни двигатели, работещи в генераторен режим.
Дълги години е председател на спортната секция по бокс към СФД “Академик“- София.
Носител е на много научни и други отличия и на орден „Св.св. Кирил и Методий“- II степен.
Умира на 11 март 1995 г. в София.