Проф. Петър Георгиев Паунов

Проф. Петър Георгиев Паунов е роден на 11 юни 1900 г. в гр. Казанлък. През 1919 г. завършва Видинската гимназия, а през 1923 г. Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика“. През периода 1930-1931 г. специализира във Висшия институт по теоретична и приложна оптика в Париж, а през 1955,г. е на специализация и в СССР. През 1933 г. става асистент по експериментална физика , а от 1951 г. до 1955г. е доцент в СУ. През 1956 г. става професор и ръководител на Катедрата по физика във Висшия минно-геоложки институт – София. От 1967 г. е преподавател във Висшия педагогически институт – Шумен, като през годините 1971-73 г. е зам.ректор и ръководител на Катедрата по физика.
Проф. Петър Паунов е един от основоположниците и организатор на геофизичните проучвания в България. Създател е на уреда пирхелиометър. Научната му, преподавателска и изследователска дейности са в областта на оптиката, ултразвука, метереологията и т.н.
Сред десетките му научни трудове и публикации са и „Кратко ръководство за упражненията по опитна физика в университета“, „Върху светлинните явления във водата под действието на ултразвука“ и др.