Гл.ас. д-р Петър Венелинов Петров

Гл.ас. д-р Петър Венелинов Петров е роден в гр. Брегово. Преподава съпромат в ТУ-София.