Проф. Петко Николов Ценов

Роден е в с.Макреш. Бил е преподавател в УНСС.