Проф. д-р Пенчо Василев Венков, дмн

Роден е на 5 декември 1934г. в София. Завършва Висшия медицински институт в София и започва работа като микробиолог в Хигиенно-епидемиологичната инспекция във Видин. През 1962г. става научен работник в Института по молекулярна биология на БАН. От 1991г. е чл.кор. на БАН.
Има стотици научни публикации и десетки книги и брошури с научни съобщения и разработки.
Носител е на наградата „проф.Асен Златаров“ за 1985г.