Проф. чл.кор. д-р Пенчо Василев Венков, дмн

Проф. чл.кор. д-р Пенчо Василев Венков, дмн е роден на 5 декември 1934 г. в София. Завършва Висшия медицински институт в София през 1959 г. и започва работа като микробиолог в Хигиенно-епидемиологичната инспекция във Видин. През 1962 г. става научен работник в Института по молекулярна биология на БАН, където придобива всичките си научни степени и звания до професор. От 1991 г. е чл.кор. на БАН.
Има стотици научни публикации и десетки книги и брошури с научни съобщения и разработки. Едно от най-популярните издания, в което е съавтор е „Структура и функции на гените“ /1976/.
Носител е на наградата „Проф. Асен Златаров“ за 1985 г.