Ст.ас. инж. Пеко Петров Доков е роден на 17 октомври 1928 г. в гр. Кула,  където завършва и средното си образование. Висшето си образование завършва във Висшия машиноелектротехнически институт „Вл. И. Ленин“ – София, специалност „ДВГ“. През 1965 г. постъпва като преподавател в Полувисшия железопътен институт – София. От 1974 г. до 1983 г. е началник катедра „Експлоатация и ремонт на локомотиви“ и остава в преподавателския състав на приемника на интитута Висшето военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ /1984/, където се пенсионира през 1989 г.

Пеко Доков преподава дисциплините „Локомотивни двигатели с вътрешно горене“, „Подвижен железопътен състав“, „Техническа механика“, „Машинно чертане“ и др.

Автор и съавтор е на публикации предимно в издания на военното училище, както и на 4 учебника и няколко методики.

Носител е на званието „Почетен железничар“.