Доц. инж. Пантелей Петков Радулов /1925-1993/

Доц. инж. Пантелей Петков Радулов е роден на 9 август 1925 г. в с. Ново село. Завършва Държавна политехника – София през 1953 г. Трудовата му дейност започва като проектант в Енергопроект – София, член и ръководител на проектантски екипи за много от ВЕЦ-овете в страната. От 1972 г. е старши преподавател във ВМЕИ – София по хидроенергетика, ВЕЦ и помпени станции, динамично изследване на напорни тръбопроводи и др. През периода 1978-82 г. е зам.декан на Енергомашиностроителния факултет на института.
Автор е на публикации, изобретения и учебници по хидромеханични съоръжения и хидравлични машини и на учебните издания – „Хидравлични машини и съоръжения“ /1976/, „Хидромеханични съоръжения“ /1979/, „ВЕЦ и помпени станции“ /моногр.1983/ и др.
Бил е дълги години консултант на Министерството на енергетиката и Енергопроект и член на Международната и Национална комисии по енергетика, както и председател на Националната секция по хидравлични машини към Научно-техническия съюз по машиностроене.
Удостояван е с много награди и отличия, сред които и „Орден на труда“ /бронзов/ и орден „Св.св. Кирил и Методий“- II степен и др.
Умира на 3 септември 1993 г. в София.