Доц.инж. Панталей Тепков Радулов

/1925-1993/
Роден е на 9 август 1925г. в с.Ново село. Завършва Държавна политехника – София през 1953г. Трудовата му дейност започва като проектант в Енергопроект – София и е член и ръководител на проектантски екипи за много от ВЕЦ-овете в страната. От 1972г. е старши преподавател във ВМЕИ – София по хидроенергетика, ВЕЦ и помпени станции, динамично изследване на напорни тръбопроводи и др. През периода 1978-82г. е зам.декан на ЕМФ на института.
Автор е на публикации, изобретения и учебници по хидромеханични съоръжения и хидравлични машини и на учебните издания – „Хидравлични машини и съоръжения“/1976/, „Хидромеханични съоръжения“/1979/, „ВЕЦ и помпени станции“ /моногр.1983/ и др.
Бил е дълги години консултант на Министерството на енергетиката и Енергопроект и член на Международната и Национална комисии по енергетика, както и председател на Националната секция по хидравлични машини към НТС по машиностроене.
Удостояван е с много награди и отличия, сред които и „Орден на труда“/бронзов/ и орден „Св.св.Кирил и Методий“- II степен.
Умира на 3 септември 1993г. в София.