Гл.ас. Орлин Иванов Станчев

Гл.ас. д-р Орлин Иванов Станчев е роден през 1975 г. в гр. Брегово, където завършва и средното си образование. Висшето си образование завършва в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ с магистърска степен по химия и физика през 2000 г. и записва доктурантура в Института по астрономия при БАН. През периода 2004-2005 г. работи като специалист по физика в института. През 2005 г. става асистент в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ и последователно е преназначаван за старши и главен асистент. През 2010 г. защитава досторската си дисертация в областта на астрономията.
Орлин Станчев има научни интереси и преподава в следните области – извънгалатична астрономия, определяне на растоянията до спирални галактики, мащабни зависимости между фундаменталните параметри на галактиките, научно програмиране и др.

Член е на Съюза на астрономите в България /САБ/ и Съюза на физиците в България /СФБ/.

Владее и ползва английски и руски език.