Проф. д-р Олег Петков Илиев

Проф. д-р Олег Петков Илиев е роден през 1955 г. във Видин. Син е на един от знаковите ръководители на Видински окръг Петко Илиев Иванов – председател на Окръжен народен съвет – Видин от 1961 г. до 1974 г. Олег Илиев завършва средното си образование в ПГ „Димитър Благоев“ – Видин през 1973 г. с отличен успех и висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Математика“. Преподавател е по математика в Софийския университет. Работи и в Института по математика и информатика при БАН, секция „Изчислителна математика“.