гл.ас. Олга Петрова Бъчварова

Родена е на 2 август 1947г. във Видин. През 1970г. завършва право в СУ“Св.Климент Охридски“ и записва редовна аспирантура. Назначена е за асистент в ЮФ на СУ през 1974г., а от 1977г. е главен асистент.
Автор е на следните научни издания: „Казуси по гражданско право. Обща част.“, „Нови моменти в правния режим на авторските възнаграждения за изобретения и рационализации“ и др