гл.ас. Олга Петрова Бъчварова

Гл.ас. Олга Петрова Бъчварова е родена на 2 август 1947 г. във Видин. През 1970 г. завършва право в СУ “Св. Климент Охридски“ и записва редовна аспирантура. Назначена е за асистент в Юридическия факултет на СУ през 1974 г., а от 1977 г. е главен асистент.
Автор е на следните научни издания: „Казуси по гражданско право. Обща част.“ /1975/, „Нови моменти в правния режим на авторските възнаграждения за изобретения и рационализации“ и др