Д-р Олга Петрова Конова

Д-р Олга Петрова Конова е с родов корен от с. Вълчек, от където е баща ѝ. Защитила е докторска дисертация. Работи в сферата на журналистиката и публицистиката.