Д-р Нина Костова е родена на 21 септември 1974 г. във Видин. Средното си образование завършва в Гимназията с преподаване на чужди езици „Лиляна Димитрова“ в родния си град през 1992 г., а висше в Икономическия университет – Варна, специалност „Маркетинг и мениджмънт“ през 2000 г. Работила е като специалист „Човешки ресурси“ в Mobiltel до 2008 г., а след това по същата специалност е на работа в Hewlett Packard Enterpraise. Има защитена докторска дисертация в икономическата сфера.