Кин Никола Каменов Германов

/1933-2012/
Роден е на 19 юли 1933 г. във Видин. Завършва Учителския институт във Враца и Висшия финансово-стопански институт – Свищов. През 1977 г. става кандидат на икономическите науки.
Умира през 2012 г. във Видин.