Ст.н.с. инж. Никола Иванов Коев, дтн

/1931-1984/
Роден е на 23 август 1931г. в Белоградчик. От 1963г. е научен сътрудник в Института по водни проблеми на БАН.
Участва в разработката на множество проекти на язовири, напоителни системи, корекции на реки и др.
Публикува десетки научни трудове и две книги в областта на приложната хидромеханика.