Ст.н.с. инж. Никола Иванов Коев, дтн /1931-1984/

Ст.н.с. инж. Никола Иванов Коев, дтн е роден на 23 август 1931 г. в Белоградчик, където завършва средното си образование. От 1963 г. е научен сътрудник в Института по водни проблеми на БАН.
Участва в разработката на множество проекти на язовири, напоителни системи, корекции на реки и др.
Публикува десетки научни трудове и две книги в областта на приложната хидромеханика.

Никола Коев умира през 1984 г. в София.