Квн полк. Недялко Вълчев Жиков /1922-2003/

Квн полк. Недялко Вълчев Жиков е роден на 23 юли 1922 г. в с. Шишенци. Основно образование завършва в родното си село през 1934 г., но поради липса на средства работи като тухлар и хамалин във Видин. Средното си образование зъвършва като задочник в Търговската гимназия-София през 1942 г. и е взет войник, като е изпратен на обучение във Въздушно-свързочното училище в Скопие. След завършването му е изпратен в армейска част в Пловдив, а през 1944 г. в София, от където заминава на фронта и взема участие и в двете фази на Втората световна война като парашутист. Раняван е. От 1946 г. до 1948 г. работи като офицер в органите на МВР-Кула, но е избран за кмет на родното си село Шишенци. През 1950 г. е назначен за офицер в гранични войски. През 1951 г. завършва задочно висшето си образование в СУ “Св.Климент Офридски“ със специалност „История и философия“. От 1952 г. до 1954 г. завършва и висшето си военно образование във Военната академия „Г.С. Раковски“-София. През 1962 г. защитава дисертация и получава научното звание „Кандидат на военните науки“. От 1964 г. до 1968 г. е завеждащ сектор „Политическа агитация“ на ОК на БКП-Видин и завеждащ сектор „Лекционнна пропаганда“. През 1968 г. е назначен в отдел „Народна просвета“ на ОНС-Видин за организатор по новата учебна дисциплина в училищата „Начално военно обучение“, където се пенсионира през 1985 г.
Недялко Жиков е автор на над 100 статии и публикации по военни, военно-патриотични, исторически и педагогически теми. Под негова редакция ОС за НП издава периодичен бюлетин по въпросите на военно-патриотичното възпитание на средношколците. Той е автор и на няколко неиздадени сборници с разкази и повести за войнишкото ежедневие и селския бит. Автор е и на книгата „Шишенци. Опит за история“ /1988/.
Носител е на множество награди и отличия, между които „За народна свобода“ II степен, „9-ти септември“ II и III степен, „Бойно червено знаме“, „Кирил и Методий“ II степен и 14 медала, половината от които за бойни заслуги.
Умира на 14 октомври 2003 г. във Видин.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1087.