Проф. Наталия Николова Тодорова

Родена е в София, но е дъщеря на учителите Янка и Никола Тодорови. Майка й е от с.Цар Петрово, а баща й от с.Бойница