Доц.ст.н.с. Найден Иванов Михайлов

Роден е в гр.Белоградчик. Работи в Института по електроника при БАН.