Доц. ст.н.с. Найден Иванов Михайлов

Доц. ст.н.с. Найден Иванов Михайлов роден в гр. Белоградчик. Средното  си образование завършва в Белоградчишката гимназия. Работи в Института по електроника при БАН.