Кин инж. Младен Димитров Каменов /1944-2021/

Кин инж. Младен Димитров Каменов е роден на 9 май 1944 г. в гр. Видин в семейството на баща адвокат и майка фармацевт. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1962 г., а висше в ВМЕИ “В.И. Ленин“- София по специалността „Автоматизация и телемеханика на железопътния транспорт“, тясна специализация на специалността „Далекосъобщителна техника“ и с допълнителна квалификация „Електроинженер“. Редовната си военна служба отбива в ШЗО към ПЖИ – София. През 1968 г. по разпределение започва работа като оператор в Базата за техническо развитие към Министерството на транспорта. След подадена молба е преразпределен в Стопански химически комбинат – Видин, като завеждащ КИП и А. Същата година е изпратен на специализация в СССР. През 1970 г. е назначен за гл.инженер на Електронно-изчислителния център на комбината и е изпратен за следдипломна квалификация в Школата на Висшия икономически институт “Карл Маркс“- София, която завършва през 1972 г. с призната квалификация „Систем-оператор“. През 1978 г. е зачислен на свободна аспирантура във Висшия финансово стопански институт “Д. Ценов“- Свищов, катедра Организация и проектиране на обработката на икономическата информация, където през 1981 г. защитава дисертацията си и получава научната степен „Кандидат на икономическите науки“ /днес доктор/. От 1979 г. до 1991 г. е директор на ЕИЦ при СХК. На изборите през 1991 г. се кандидатира и е избран за кмет на община Видин от Съюза на демократичните сили. От 1996 г. до пенсионирането си през 2004 г. е консултант и обучаващ на свободна практика по въпросите на демократичните промени в местната власт.
Автор е на няколко брошури, студии, доклади и статии по проблемите на автоматизираната организация и проектиране на обработката на икономическата информация и управленските практики в държавното и местно управление и самоуправление. Съавтор е на книгата „Автоматизирана обработка на данните за отчитане на производствените разходи и калкулиране себестойността на продукцията в Завода за пневматични гуми при Химически комбинат-Видин“. През 2009 г. излиза и биографично-философската му книга „Свобода по личен избор“.
Младен Каменов е награждаван с дипломи за участие в национални конкурси по обществени науки за млади научни работници /1977 и 1980/ и с „Орден на труда“-златен /1981/.

Умира на 15 май 2021 г. в София.
За повече информация виж ДА-Видин, фонд 1160.